goden

Top 10 Egyptian Gods and Goddesses

Top 10 Egyptian Gods and Goddesses Video afspelen WatchMojo.com

TOP 10 Most Powerful GREEK GODS

TOP 10 Most Powerful GREEK GODS Video afspelen Mega Top Tens

Jezus

Jezus

Jezus Video afspelen Historisch-kritische benadering van Jezus

Goden of geesten

Maria in steen

Maria in steen Maria de heilige moeder Pastel Martine Jacobs
 

Over de goden pagina

Een god of godheid (geslachtsneutraal; cfr. vrouwelijk godin) is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen als machtig, bovenmenselijk wezen wordt aanbeden en verantwoordelijk wordt geacht voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel. Goden kunnen geacht worden te leven op aarde, met name in de natuur, alsook in de hemel of nog in het onderaardse of de onderwereld. Het geloof in goden is algemeen verbreid, maar godsdiensten (waarmee vaak één of meer culturen verbonden zijn) verschillen in het aantal goden dat wordt aangenomen, de betekenis die zij eraan geven, en hun houding ten opzichte van eigen en andere god(en). De monotheïstische religies, zoals jodendom, christendom en islam, erkennen in principe slechts één god. In polytheïstische religies, zoals de Noordse of Germaanse mythologie en het hindoeïsme, zijn er vele (klassen van) goden (in India ook wel deva's genoemd, en in West- en Noordwest-Europa Asen, Alven en Wanen). Vaak worden zulke goden verbonden door een mythologische genealogie. Het hindoeïsme is echter een voorbeeld waar goden als incarnaties van elkaar gelden, zodat in feite een veelgodenverering gecombineerd kan worden met één universeel goddelijk principe dat zich in allen manifesteert. De empirische wetenschap houdt doorgaans zich niet bezig met de vraag naar het bestaan van goden, omdat metafysica buiten haar domein valt en het daarom niet-overlappende magisteria (NOMA) zouden zijn;[1] in de filosofie en de theologie wordt hierover wel gedebatteerd.

Laatste update:
4 september 2018

Over de beheerder

Mijn ontmoeting met de Goden in Kathmandu, Nepal,eind jaren 70 was overweldigend. Overland ging ik, met de bus, praktisch de laatste “hippie trail” Nepal het magische morgenland, "smaakte naar honing." Boeddhistische monniken wenkte mij, urenlang luisterde ik naar de monotone klanken, het begin van mijn weg. "De weg van de witte wolk."

Contact met de beheerder